DİYALİZ PROGRAMI

Diyaliz Programımız

Diyaliz Programımız

Hazırlık: İsteğe Bağlı,

Puan Türü: YGS-2,
Öğrenim Dili: Türkçe’dir.
Programın amacı; anatomi fizyoloji, nefroloji, diyaliz, patoloji gibi meslek dersleri almış; nitelikli, profesyonel, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış; araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, el-göz koordinasyonu gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, teknolojik araç-gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, diyaliz teknikeri profesyonelleri olarak sağlık alanında topluma kaliteli hizmet verebilecek öğrenciler yetiştirmektir.
Türkiye’de çok hızlı büyüyen sağlık sektöründe nitelikli eleman ihtiyacı da aynı oranda artış göstermektedir. Diyaliz Teknikerliği de bu alanlardan biridir.
Diyaliz tedavisi, vücutta birikmiş üre gibi zararlı maddelerin ve aşırı suyun yapay bir membran aracılığı ile vücuttan uzaklaştırılması işlemidir. Bu tedavi, ilerlemiş böbrek yetmezliğinin tedavisinde etkin şekilde kullanılmaktadır. Diyaliz tedavisi, bozulmuş böbrek işlevlerinin bir kısmını düzenleyerek yaşamın devam etmesini sağlamaktadır. Diyaliz teknikerleri bu tedaviye destek veren sağlık çalışanlarındandır.
• Diyaliz teknikeri, diyaliz hekiminin direktifleri doğrultusunda, diyaliz makinesine bağlanması gereken hastalarla ilgilenerek, hastaların diyaliz makinesine bağlanmasını koordine eder.
• Diyaliz teknikeri, hastayı diyalize almadan önce, diyaliz cihazını kullanıma hazır hale getirir.
• Diyaliz teknikeri, diyaliz makinesinin hastaya bağlanmasından ve kullanılmasından birinci derecede sorumludur.
• Diyaliz teknikeri, tedavi sürecinde hastayı ve hasta yakınlarını yapılacak işlem ve olası komplikasyonlar konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür.
• Böbrek hastalıklarının tedavisi uzun bir süreç almaktadır. Diyaliz teknikerleri bu süreçte hastanın yaşam kalitesini yükseltmek ve diyaliz tedavisi sırasında karşılaşacağı olası sorunlar ile nasıl önlemler alması gerektiği doğrultusunda bilgi vermekle görevlidir.
İstihdam
Diyaliz teknikerliği mesleğinin özellikle ülkemizde özelleşmiş kurumlar için istihdam sorunu yoktur.
Diyaliz Programından Mezun Olan Öğrencilerimizin İş Alanları
Mezun öğrenciler, tüm resmi ve özel hastanelerin diyaliz birimlerinde görev alabilirler. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda, devlet ve sosyal sigorta hastaneleri, üniversite hastanelerinde, diyaliz teknikerlerine ihtiyaç duyulmakta, ayrıca kamu kurumları dışında özel hastane ve poliklinikler bu program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır.
• Mezunlar ayrıca “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Mezunlarının Lisans öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilmektedirler.