DİYALİZ PROGRAMI

Hakkımızda

–  Kamu ve özel hastanelerin diyaliz ünitelerinde,

–  Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların sürdürebilmeleri için açılan ve sayıları giderek artan hemodiyaliz merkezlerinde,

–  Hastalara nitelikli sağlık bakımı verecek ve hemodiyaliz ünitesi ile ilgili teknik konularda yeterli eğitim almış nitelikli teknik sağlık personeli yetiştirmektir.

Meslek Yüksekokulunda, mesleki ve akademik kalite koşullarına uygun eğitim ile mesleki etik değerlere bağlı, sorumluluk bilinci ve özgüveni yüksek, diyaliz teknikeri yetiştirmek.

Üniversite, toplum, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinim duyulan niteliklerde Diyaliz Teknikeri yetiştirmek.